Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Objavljeno: |

Družba FMR Holding d.d., Vojkova 10, Idrija, v skladu z določilom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) sporoča, da jo je bila dne 26.8.2016 opravljena preknjižba 314.736 delnic izdajatelja FMR d.d. z oznako FMRG na podlagi pogodbe o nakupu, ki jo je družba FMR Holding dne 7.3.2016 z odložnim pogojem sklenila z Gorenjsko banko.

Direktor Milan Erjavec

Arhiv novic