DRUŽBA POOBLAŠČENKA
Glavna dejavnost družbe FMR holding je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje hčerinskih družb

O Podjetju

Glavna dejavnost družbe FMR Holding je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje hčerinskih družb.

Poslanstvo družbe je v tem, da z raznovrstnimi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami vsako leto povečuje premoženje družbe in s tem tudi vrednost premoženja delničarjev, ki ga le-ti imajo v obliki delnic družbe.

Družba skrbi za redno izplačevanje dividend svojim delničarjem. To lahko zagotavlja s tem, da skrbno upravlja s svojimi naložbami.

Družba je bila vpisana v sodni register 16.2.1998.

Njeni ustanovitelji so bili delničarji družbe FMR d.o.o., na katero so prenesli svoje delnice FMR in s tem pridobili delnice FMR Holdinga. Ta družba je v razmerju do družbe FMR obvladujoča družba, saj ima v lasti več kot 40 odstotkov delnic.

Danes ima več kot 600 delničarjev, ki izhajajo pretežno iz vrst zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev družb Kolektorja.

Poleg glavne naložbe družbe v FMR d.o.o., ima družba naložbo v družbo Kolektor KFH d.o.o. in Kolektor Prokos d.o.o.

Erjavec Milan

DIREKTOR

Novice

Na podlagi statuta družbe FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem redno letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d., ki bo v petek, 28. 8. 2020, ob 10.00 uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija.

Značke:

FMR Holding

Kontakt

map

FMR Holding, Družba pooblaščenka d.d.

Vojkova 10
5280 Idrija
Slovenija