Letna skupščina FMR Holding 2020

Objavljeno: | novice

Na podlagi statuta družbe FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem redno letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d., ki bo v petek, 28. 8. 2020, ob 10.00 uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija.

Skupščina bo v petek, 28. 8. 2020 ob 10. uri. 

Dnevni red skupščine

 

Direktor družbe FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija v zvezi z redno letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d., ki bo v petek, 28.8.2020 ob 10.00 uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija
obvešča delničarje, da je dne 30. 7. 2020 prejel nasprotni predlog delničarja VZMD (Vseslovensko združenje malih delničarjev) k točki 2 dnevnega reda.


Nasprotni predlog delničarja VZMD

Arhiv novic