Sprememba v lastništvu delnic

Objavljeno: |

Družba FMR Holding družba pooblaščenka d.d., Vojkova ulica 10, Idrija, v skladu z 124. členom ZTFI obvešča, da je pri njenih delnicah prišlo do naslednje spremembe:

dne 1. 3. 2017 je članica nadzornega sveta Nada Mislej pridobila 100 delnic z oznako FMHR. Po pridobitvi ima skupaj 1.972 delnic oz. 0,463 odstotka glasovalnih pravic.

Milan Erjavec

Arhiv novic