Spremembe pri lastništvu delnic

Objavljeno: |

 

Družba FMR Holding družba pooblaščenka d. d., Vojkova ulica 10, Idrija, v skladu z 124. členom ZTFI obvešča, da je pri njenih delnicah prišlo do naslednje spremembe:

 

dne 15. 1. 2018 je članica nadzornega sveta Nada Mislej pridobila 83 delnic z oznako FMHR. Po pridobitvi ima skupaj 2.055 delnic oz. 0,466% glasovalnih pravic.

Milan Erjavec

Arhiv novic