Objava sklica skupščine delničarjev družbe FMR d. d.

Objavljeno: |

Uprava družbe sklicuje 14. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v četrtek, 26. 6. 2008 ob 12. uri v prostorih družbe FMR d. d., na Arkovi 43 v Idriji.

Objavo povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007 in predlog sprememb statuta družbe FMR d. d. za 14. skupščino FMR d. d. si lahko ogledate pod rubriko javne objave.

Arhiv novic