Skupščina FMR Holdinga

Objavljeno: |

Na sedežu družbe je potekala skupščina družbe FMR Holding, Družba pooblaščenka d. d. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, sprejela je sklep o delitvi bilančnega dobička, imenovala revizorja za poslovno leto 2008 ter sprejela spremembo statuta, ki se nanaša na odobreni kapital.

Vsi sklepi so bili sprejeti tako, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet. Tako bo delničarjem, ki so bili na dan skupščine vpisani v delniško knjigo, izplačana dividenda v višini dva evra bruto na delnico, in sicer v roku 30 dni od sprejetja sklepa.

Skoraj vsi sklepi so bili sprejeti soglasno, zanimivo pa je, da je gospod Simon Strgar, eden od manjših delničarjev, glasoval proti izplačilu dividende v predlagani višini in tudi proti sklepu o spremembi statuta. Pri tej zadnji točki je tudi napovedal izpodbojno tožbo.

FMR Holding, Družba pooblaščenka d. d.

 

Arhiv novic