Skupščina družbe FMR d. d.

Objavljeno: |

V Idriji je danes, 9. januarja 2015, potekala skupščina družbe FMR. Udeležili so se je predstavniki 97,18 odstotkov kapitala družbe oziroma njenih delničarjev z glasovalno pravico. Sklepi pri vseh točkah dnevnega reda so bili sprejeti s tako vsebino, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe.

Skupščina je podelila nov štiriletni mandat članoma nadzornega sveta g. Stojanu Petriču in g. Juriju Kleindienstu, ki sta že v aktualnem mandatu opravljala funkcijo predsednika oz. člana nadzornega sveta družbe FMR. Skupščina je v nadaljevanju pooblastila upravo družbe FMR, da lahko pridobi lastne delnice družbe, katerih delež skupaj z že obstoječimi lastnimi delnicami ne sme presegati 10 odstotkov osnovnega kapitala. Nabavna cena ene lastne delnice ne sme biti višja od 30 evrov in ne nižja od 10 evrov za delnico. Pooblastilo za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa.

Na skupščini ni bilo napovednih izpodbojnih tožb.

Uprava družbe FMR

Arhiv novic