Družba FMR praznuje četrt stoletja delovanja

Objavljeno: |

Družba FMR prav v tem mesecu praznuje 25 let svojega delovanja. Glavni namen ustanovitve družbe je bilo preoblikovanje Kolektorja p.o. v Kolektor d.o.o. Konec leta 1988 je bil namreč sprejet Zakon o podjetjih, ki je prvič v zgodovini povojne Jugoslavije uvedel pojme, kot so delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo in drugi primerljivi inštituti, ohranil pa tudi obstoječe oblike družbenih podjetij. Rok za uskladitev aktov podjetij z novim zakonom je bil konec leta 1991.

Med glavne mejnike družbe, ki so botrovali temu, da je FMR danes takšen kot je, so predvsem ustanovitev družbe leta 1990, pa zaključek lastninskega preoblikovanja v delniško družbo leta 1995, ustanovitev družbe pooblaščenke FMR Holding leta 1998, nakup deleža Kolektorja in deleža Kautt & Buxa leta 2002, prodaja delnic Abanke Vipa z velikim zaslužkom leta 2007 ter pridobitev 81-odstotnega deleža v družbi Dom upokojencev Idrija pred tremi leti.

čeprav ob ustanovitvi družbe niso točno vedeli, s čim se bo družba ukvarjala, na kar nakazuje tudi kratica imena FMR – financiranje, marketing in razvoj, pa je bilo že ob začetku aktivnega delovanja družbe 5 let po njeni ustanovitvi jasno, da bodo glavno poslanstvo FMR-a finančne naložbe. V zadnjih dvajsetih letih aktivnega delovanja je podjetje FMR dosegalo povprečno letno rast tako sredstev (11 %), kapitala (10,5 %), skupnih prihodkov (15,2 %) kot tudi čistega dobička (33,9 %) .

»Vesel bi bil, če bi se lahko v Sloveniji pogosteje udeležil obletnic v tako uspešnih podjetjih, kot je FMR. Zadnjih 25 let pišete lastno zgodbo o uspehu, ki temelji tudi na vaši vizionarski sposobnosti, da ste prepoznali pomen in vlogo delavskega solastništva. Ob preoblikovanju v delniško družbo pet let po ustanovitvi ste imeli preko tisoč delničarjev predvsem iz vrst zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev družbe Kolektor, ki so svoje certifikate zamenjali za delnice družbe FMR. S potjo, ki ste si jo zastavili in potezami, ki ste jih vlekli, ste si zagotovili visoko stopnjo pripadnosti podjetju, hkrati pa pomemben delež v lastništvu Kolektorja. Ravno ta trajnostna naravnanost je predpogoj in tudi garancija dolgoročne uspešnosti družbe,« je na slovesnosti ob praznovanju 25-letnice družbe FMR povedal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič.

čestitkam ob obletnici se je pridružil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki se je prav zaradi te slovesnosti mudil na delovnem obisku v Idriji. »Fascinirala me je odločitev in pot, ki ste si jo izbrali v Kolektorju, zato da ste pred 25 leti naredili prve lastninske oziroma privatizacijske korake, ki so omogočili, da ste se v vsem tem času lahko ukvarjali s poslom. Dokazali ste, da ste način, ki ste ga izbrali, vodili transparentno, korektno in družbeno odgovorno. Rezultat tega pa je danes skupina Kolektor in druge naložbe, ki ustvarjajo prihodke, delovna mesta in dobiček. če bi danes državna podjetja imela donos, kot ga  ima Kolektor, ki je del portfelja družbe FMR se o problemih, ki jih srečujemo v državi, danes ne bi pogovarjali«

FMR podpira skoraj vsa društva v lokalnem okolju, podpira izdajo knjig, je velik sponzor Gimnazije Jurija Vege in Festivala idrijske čipke, skupaj s Kolektorjem podpira vrhunska mlada glasbenika, Erina in Armina Æoraliæa, je solastnik družbe Nebesa, ki je v Idriji zgradila hotel Jožef, s katerim se je obogatila turistična ponudba kraja. Kot pravita predsednik uprave družbe Andrej Kren in članica uprave Nataša Luša bodo na družbeni odgovorni gradili tudi v bodoče. Glavni cilj pa je v prihodnjih letih z investiranjem v različne oblike kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb ter v naložbene nepremičnine poskrbeli za stabilno rast in konstanten razvoj družbe. »Poslanstvo družbe FMR je v tem, da z raznovrstnimi naložbami vsako leto povečuje premoženje družbe in s tem tudi vrednost premoženja delničarjev, ki ga imajo slednji v obliki delnic družbe. Našim zaposlenim zagotavljamo strokovni in osebni razvoj in jih za njihove naloge ustrezno usposabljamo preko permanentnega izobraževanja. Tudi v prihodnje bomo imeli odgovoren odnos do ožjega in širšega družbenega in naravnega okolja.«

Arhiv novic