Družba FMR postala lastnica vseh delnic družbe Delo

Objavljeno: |

Danes je družba FMR sklenila nakupno in prodajno pogodbo s Pivovarno Laško o nakupu 100-odstotnega deleža v družbi Delo (DELO). Prodajna pogodba je bila sklenjena z več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije.

Družba FMR bo nastopala kot dolgoročni lastnik DELA in podpirala razvoj časopisne hiše Delo na strateškem, tehnološkem in kadrovskem področju. V družbi FMR se zavedamo, da ima DELO posebno vlogo v slovenskem medijskem prostoru, ki ga kreira z vsebinami v svojih edicijah, in je na tem področju predvsem odgovorno svojim bralcem. Kot lastniki si bomo prizadevali, da bomo z dobrim korporativnim upravljanjem prispevali k temu, da bo DELO uspešno poslovalo in na ta način ustvarjalo dobre temelje za ohranitev in razvoj  neodvisnega in raziskovalnega novinarstva v skladu s novinarskim kodeksom in etiko. Sočasno, kot lastniki družbe, pričakujemo od uprave DELA dobičkonosno poslovanje, kar je tudi eden izmed pomembnejših razlogov za nakup DELA.

Družba FMR d. d. je bila ustanovljena pred 25 leti.  V vseh 25 letih delovanja je poslovala z bilančnim dobičkom, ki se je v letih od 2002 do 2013 povečal za več kot trikrat. Družba FMR je danes minimalno zadolžena, kar ji v prihodnosti omogoča financiranje donosnih finančnih in strateških naložb. V vseh letih od leta 1995 dalje je družba svojim delničarjem izplačevala dividende. Ena največjih in najuspešnejših dolgoročnih finančnih naložb je naložba v družbo Kolektor Group. Družba FMR je v zadnjih 20 letih (1994–2013) dosegala naslednje nadpovprečne letne rasti v poslovanju:  rast vseh sredstev za 11,0 %, rast celotnega kapitala 10,5 %, rast skupnih prihodkov 15,2 %, rast čistega dobička 33,9 % in rast bilančnega dobička pa 11,4 %. Poslanstvo FMR družbe je poleg financiranja finančnih naložb in naložb v nepremičnine tudi družbeno odgovorno delovanje tako v lokalnem kot tudi v širšem družbenem okolju.

Ko bodo izpolnjeni vsi odložni pogoji s strani prodajalca in kupca, bo prodaja vseh delnic DELA predvidoma zaključena v naslednjih nekaj mesecih.

Novinarsko konferenco, na kateri bo uprava družbe FMR novinarjem na voljo za vprašanja glede  nakupa DELA, bomo organizirali v začetku prihodnjega tedna na sedežu družbe v Idriji.

Arhiv novic