Vrhovno sodišče RS zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je na predlog družbe Hidria Fin vložilo Vrhovno državno tožilstvo RS zoper sklep Višjega sodišča v Kopru

Objavljeno: |

Po petih letih brezplodnega in nesmiselnega pravdanja na okrožnem, višjem in vrhovnem sodišču, ki ga je sprožila manjšinska delničarka družbe FMR – Hidria Fin s svojimi zahtevami po imenovanju posebnih revizorjev za pregledovanje poslov družbe FMR v preteklih petih letih, se je postopek dokončno končal z odločitvijo na Vrhovnem sodišču RS v prid družbi FMR.

Družba Hidria Fin je kot delničarka družbe FMR že v letu 2010 sprožila postopek za postavitev posebnega revizorja zaradi preveritve določenih poslov družbe FMR. Že v tem postopku je sodišče zavrnilo zahtevo za preveritev večine poslov, ki naj bi bili predmet posebne revizije, glede ostalih pa je bila posebna revizija opravljena in ni ugotovila očitanih nepravilnosti, nepoštenosti oz. nezakonitosti.

Ker manjšinska delničarka v družbi FMR – družba Hidria Fin ni bila zadovoljna z ugotovitvami s strani sodišča imenovanega posebnega neodvisnega revizorja, je sodišču predlagala imenovanje drugega posebnega revizorja za preveritev istih poslov.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je najprej to zahtevo Hidrie Fin zavrnilo, v ponovljenem postopku in po pridobitvi dopolnilnega poročila revizorja, v katerem je ta vztrajal pri svojem revizijskem poročilu,  pa je sodišče prve stopnje oktobra 2012 to zahtevo zavrglo kot nedovoljeno in prepozno.

To odločitev sodišča prve stopnje je v celoti potrdilo Višje sodišče v Kopru, ki je zavrnilo pritožbo Hidrie Fin kot neutemeljeno iz enakih razlogov, ki jih je v obrazložitvi navedlo že prvostopno sodišče. Tako se je tudi ta postopek pravnomočno končal v korist družbe FMR.

Ker pa tudi s to pravnomočno odločitvijo manjšinska delničarka Hidria Fin ni bila zadovoljna, je Vrhovno državno tožilstvo RS na njen predlog vložilo na Vrhovno sodišče RS zahtevo za varstvo zakonitosti, s katero je predlagala razveljavitev izpodbijanega sklepa Višjega sodišča v Kopru in vrnitev zadeve v ponovno odločanje.

Vrhovno sodišče RS je s svojim sklepom z dne 19. 5. 2015 odločilo, da zahteva za varstvo zakonitosti ni utemeljena in je v obrazložitvi med drugim zapisalo, da je bila odločitev sodišč prve in druge stopnje o zavrženju predloga za imenovanje novega posebnega revizorja pravilna.

Arhiv novic