Redna letna skupščina družbe FMR

Objavljeno: |

Danes je na sedežu družbe v Idriji potekala redna letna skupščina družbe FMR d.d. Udeležili so je je delničarji, ki so zastopali 97,16% kapitala, sprejeli pa so vse sklepe, ki sta jih predlagal uprava in nadzorni svet.

Delničarjem bo tako v roku 30 dni od skupščine izplačana dividenda v višini 0,24 EUR na delnico, upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2014, skupščina pa je imenovala tudi revizorja, ki bo po novem KPMG Slovenija.

Arhiv novic