Družba FMR s preknjižbo v KDD lastnica vseh delnic družbe Delo

Objavljeno: |

Danes je družba FMR s plačilom celotne kupnine in s preknjižbo vseh delnic družbe Delo (DELO) v Klirinško depotni družbi (KDD) z računa prodajalca – družbe Pivovarno Laško na račun kupca tudi uradno postala lastnica družbe Delo. Prodajna pogodba je bila v začetku junija letos sklenjena z več odložnimi pogoji, zadnji izmed njih v obliki soglasja Agencije za varstvo konkurence pa je bil izpolnjen v začetku meseca septembra letos.

Kot smo napovedali že ob podpisu kupoprodajne pogodbe, bo družba FMR nastopala kot dolgoročni lastnik DELA in podpirala razvoj časopisne hiše Delo na strateškem, tehnološkem in kadrovskem področju.

Prva in najpomembnejša naloga vodstva DELA bo priprava predloga strateškega načrta za obdobje 2016-2019, pri čemer bomo kot lastniki tudi aktivno sodelovali. Sprejetje strateškega načrta je predvideno v mesecu decembru letos. Na podlagi strateškega načrta bo vodstvo DELA pripravilo načrt poslovanja za leto 2016 in načrt premoženjskega stanja družbe ob koncu tega leta. Interes družbe FMR kot lastnika je, da družba Delo ohranja vodilno vlogo na področju tiskanih medijev in krepi delež branosti svojih medijev na elektronskih platformah. Kot lastnik bomo zahtevali višjo kakovost založniških projektov kot tudi širitev programov teh projektov. Pri tem pa bomo predvsem vztrajali pri stroškovni primerljivosti Dela z ostalimi mediji, kar seveda pomeni dolgoročno ohranjanje zaposlenosti tistega kadra, ki bo prinašal višjo dodano vrednost na zaposlenega v primerjavi z drugimi mediji. Odločitve v zvezi s številom zaposlenih v prihodnjih letih, ki bodo soustvarjali založniške projekte družbe Delo tako v tiskani izdaji kot tudi na elektronskih platformah, so v pristojnosti vodstva družbe, ki lastniku odgovarja za izpolnjevanje poslovnih načrtov in doseganje pričakovanih rezultatov, kakor tudi za spoštovanje vseh norm, ki urejajo to področje. Kot lastniki družbe Delo bomo podpirali vodstvo, da bo te postopke vodilo z dialogom in na zakonit način.

V družbi FMR se zavedamo, da ima DELO posebno vlogo v slovenskem medijskem prostoru, ki ga ustvarja z vsebinami v svojih založniških projektih, in je na tem področju predvsem odgovorno svojim bralcem. Naš cilj je, da bo DELO kot podjetje uspešno poslovalo in na ta način ustvarjalo dobre temelje za ohranjanje ter razvoj  neodvisnega in raziskovalnega novinarstva v skladu z novinarskim kodeksom in etiko.

Arhiv novic