Arhiv novic

Objavljeno: | novosti

Družba FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, v skladu z določilom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) sporoča, da jo je dne 29.8.2016 družba FMR Holding, Vojkova 10, Idrija, obvestila, da je bila dne 26.8.2016 opravljena preknjižba 314.736 delnic izdajatelja FMR d.d. z oznako FMRG na podlagi pogodbo o nakupu, ki jo je družba FMR Holding dne 7.3.2016 z odložnim pogojem sklenila z Gorenjsko banko.

Objavljeno: | novosti

Družba FMR Holding je od Gorenjske banke odkupila 314.736 delnic oziroma 38,66-odstotni delež v družbi FMR, ki je največji posamični lastnik koncerna Kolektor. Omenjeni delež je banka pridobila od družbe HDR Naložbe, ki je del skupine H&R, ta pa je v večinski lasti vodstva Hidrie. FMR Holding ima po novem v družbi FMR 80,27-odstotni delež.

Objavljeno: | novosti

Družba FMR, ki ima v lasti medijsko družbo Delo, je na položaj vršilca dolžnosti odgovornega urednika časopisa Dela imenovala Gregorja Knafelca. Na položaju v. d. odgovornega urednika bo s 1. februarjem 2016 zamenjal dosedanjo odgovorno urednico Matejo Babič Stermecki, ki ostaja zaposlena na Delu. Gregor Knafelc, univerzitetni diplomirani komunikolog, je dolgoletni svetovalec družbe FMR za odnose z mediji in je v zadnjem letu aktivno sodeloval pri procesu nakupa in pri pripravi strategije razvoja medijske hiše Delo.

Objavljeno: | novosti

Družba FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, v skladu z določilom 124. člena ZTFI sporoča, da jo je dne 11.3.2016 Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, na podlagi 118. člena ZTFI (Zakona o trgu finančnih instrumentov) obvestila, da je pridobila 314.736 delnic izdajatelja FMR d.d. z oznako FMRG, kar predstavlja 38,66 % delež vseh izdanih delnic FMRG.
Uprava družbe

Objavljeno: | novosti

Družba FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, v skladu z določilom 124. člena ZTFI sporoča, da jo je dne 14.3.2016 družba FMR Holding, Vojkova 10, Idrija, v skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov, obvestila, da je z Gorenjsko banko sklenila pogodbo o nakupu 314.736 delnic izdajatelja FMR d.d. z oznako FMRG, ISIN koda SI0031106832. Pogodba je sicer sklenjena z odložnim pogojem, zaradi česar preknjižba delnic v tem trenutku še ni možna.
Uprava družbe