Arhiv novic

Objavljeno: |

V prostorih družbe FMR v Idriji je 17. junija 2009 potekala skupščina družbe FMR d. d.. Udeležili so se je predstavniki 98,33 odstotkov kapitala družbe oziroma njenih delničarjev z glasovalno pravico. Sklepi pri večini točk dnevnega reda so bili sprejeti s tako vsebino, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe, razen pri točki 4, ki se je nanašala na spremembo statuta, kjer predlog sklepa ni bil sprejet.