Arhiv novic

Objavljeno: |

Družba FMR je nakup deleža v družbi ETRA33 (sedaj Kolektor Etra) v začetku leta 2010 financirala z lastnimi sredstvi, tako da ne drži navedba v prispevku, da je celoten prevzem financiral kar Kolektor. Z načinom financiranja nakupa deleža ostalih kupcev nismo bili seznanjeni, saj je vire financiranja vsak kupec urejal sam.

Objavljeno: |

Družba FMR je nakup deleža v družbi ETRA33 (sedaj Kolektor Etra) v začetku leta 2010 financirala z lastnimi sredstvi, tako da ne drži navedba v prispevku, da je celoten prevzem financiral kar Kolektor. Z načinom financiranja nakupa deleža ostalih kupcev nismo bili seznanjeni, saj je vire financiranja vsak kupec urejal sam.

Objavljeno: |

Koncern Kolektor, ki danes velja za eno najuspešnejših skupin v Sloveniji in ki je v 50 letih delovanja s pametnimi in strateškimi odločitvami ter konzervativno finančno politiko postal mala multinacionalka s transnacionalno miselnostjo, ki na strateških svetovnih trgih Evrope, Amerike in Azije povezuje skoraj 30 podjetij in zaposluje tri tisoč ljudi, ter njegov predsednik Stojan Petrič sta ponovno izpostavljena medijskim napadom. Ne vemo, čemu so ti ponavljajoči se medijski napadi namenjeni, saj smo z dokazi navedbe medijev že večkrat zanikali in tudi povedali, kdo je pobudnik teh aktivnosti za diskreditacijo koncerna Kolektor in njenega predsednika.

Objavljeno: |

Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje uprava družbe FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, 21. skupščino družbe FMR d.d. Idrija ki bo v četrtek, 21.8.2014 ob 13.30 uri v prostorih Hotela Jožef na Vojkovi 9a v Idriji

Objavljeno: |

Pooblaščenci delničarjev družbe FMR d.d. so se danes zbrali na 21. redni skupščini delničarjev. Delničarji so se na skupščini seznanili s poročilom nadzornega sveta družbe FMR o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2013, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta družbe v letu 2013, razdelili so del bilančnega dobička in podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za njuno delo v letu 2013. Vsi sklepi so bili na skupščini sprejeti soglasno.