Arhiv novic

Objavljeno: |

Danes so v ministrovi pisarni na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v Ljubljani podpisali pogodbo oziroma dali podpis na konec postopka o vstopu zasebnega partnerja – družbe FMR – v preoblikovanje javnega zavoda Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d. o. o. S postopkom so začeli leta 2009, ko je dr. Ivan Svetlik prevzel omenjeno ministrstvo. S tem dejanjem so tudi uradno registrirali podjetje, ki je gradilo predvsem na zaupanju glavnega investitorja.

Objavljeno: |

Lekarna Ljubljana je dopoldne tudi uradno odprla nove lekarniške prostore v novem idrijskem domu upokojencev. Ob tej priložnosti se je direktor Lekarne Ljubljana Marko Jaklič zahvalil idrijskemu županu Bojanu Severju, ki je pomagal, da se je dejavnost preselila na primernejšo lokacijo, predvsem kar zadeva parkiranje avtomobilov. Ker je lekarna v domu upokojencev bo tudi njim namenjena celovita ponudba.

Objavljeno: |

Družba Hidria je dne 15. 5. 2012 javnosti posredovala sporočilo za medije, ki so ga danes (16. 5. 2012) med drugim povzeli tudi pri STA in časniku Večer. Uprava družbe FMR odločno in ostro zavrača neutemeljene očitke, neresnice in žaljive obdolžitve, ki jih je vodstvo Hidrie preko svojega tiskovnega predstavnika posredovalo v omenjenem pamfletu.

Objavljeno: | novosti

Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje uprava družbe FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, 18. redno letno skupščino družbe FMR d.d. Idrija, ki bo v torek, 21. 8. 2012 ob 11. uri v prostorih odvetniške pisarne Nataše Luša na Lapajnetovi 9 v Idriji

Objavljeno: |

Predstavniki delničarjev družbe FMR d.d. so se danes zbrali na 18. redni skupščini delničarjev. Prisotnih je bilo 99,37 % delnic z glasovalno pravico. Delničarji so se na skupščini uvodoma seznanili s poročilom nadzornega sveta družbe FMR o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2011. Družba FMR je v letu 2011 povečala svoj čisti poslovni izid za dvainpolkrat v primerjavi z letom 2010.

Objavljeno: |

Z današnjo slavnostno otvoritvijo novega doma upokojencev so se končala 10-letna prizadevanja za nov dom, saj je bil prejšnji močno dotrajan in povsem neprimeren. Dom upokojencev Idrija je večmilijonska investicija družbe FMR.