Arhiv novic

Objavljeno: |

Danes je v Idriji potekala izredna skupščina družbe FMR. Udeležili so se je predstavniki 98,83 odstotkov kapitala družbe oziroma njenih delničarjev z glasovalno pravico.

Objavljeno: |

Družba FMR Financiranje in upravljanje naložb d. d., Vojkova ulica 10, Idrija, je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP).

Objavljeno: |

Danes je bila opravljena redna letna skupščina družbe FMR Holding d.d., ki se je v okviru dnevnega reda seznanila z letnim poročilom za leto 2010, sprejela sklep o delitvi bilančnega dobička, podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, imenovala revizorja za tekoče poslovno leto in imenovala nadzorni svet za naslednja 4 leta.

Objavljeno: |

Novi dom upokojencev v Idriji je prvi primer javno-zasebnega partnerstva na področju socialnega skrbstva, FMR bo v gradnjo doma vložil več kot šest milijonov evrov. Po današnji slavnostni primopredaji objekta bodo v prihodnjih dneh v novi objekt že začeli seliti oskrbovance obstoječega doma, po končani selitvi bodo starega podrli in na njegovem mestu zgradili še drugi del objekta.

Objavljeno: |

Danes je v Idriji potekala 17. skupščina družbe FMR. Udeležili so se je predstavniki 99,05 odstotkov kapitala družbe oziroma njenih delničarjev z glasovalno pravico. Sklepi pri vseh točkah dnevnega reda so bili sprejeti s tako vsebino, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe, razen pri točki 4, kjer je bil sprejet nasprotni predlog delničarja Kolektor Sikom.

Objavljeno: |

Ker manjšinska delničarka v družbi FMR – družba Hidria Fin ni bila zadovoljna z ugotovitvami s strani sodišča imenovanega posebnega neodvisnega revizorja, ki v svojem poročilu o posebni reviziji posameznih poslov družbe FMR ni ugotovil nikakršnih nepravilnosti, nezakonitosti oz. nepoštenosti, je sodišču predlagala imenovanje drugega posebnega revizorja za preveritev istih poslov.