Arhiv novic

Objavljeno: |

V prostorih družbe FMR v Idriji je danes potekala skupščina družbe FMR d.d.. Udeležili so se je predstavniki 98,16 odstotkov kapitala družbe oziroma njenih delničarjev. Osrednja tema skupščine je bila sprememba določb statuta družbe FMR, ki so se nanašale predvsem na določitev odobrenega kapitala, ki bi dajal upravi možnost, da v naslednjih petih letih poviša osnovni kapital družbe za polovico sedanjega ter uvedbo instituta pogojnega kapitala.

Objavljeno: |

V prostorih družbe FMR v Idriji je dne 26. 6. 2008 potekala skupščina družbe FMR d. d.. Udeležili so se je predstavniki 98,42 odstotkov kapitala družbe oziroma njenih delničarjev z glasovalno pravico. Sklepi pri večini točk dnevnega reda so bili sprejeti s tako vsebino, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe, razen pri točki 3.1., ki se je nanašala na uporabo bilančnega dobička, kjer je delničar FMR Holding vložil nasprotni predlog sklepa in je bil le-ta tudi izglasovan.

Objavljeno: |

Na sedežu družbe je potekala skupščina družbe FMR Holding, Družba pooblaščenka d. d. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, sprejela je sklep o delitvi bilančnega dobička, imenovala revizorja za poslovno leto 2008 ter sprejela spremembo statuta, ki se nanaša na odobreni kapital.