Arhiv novic

Objavljeno: |

V Idriji je danes, 9. januarja 2015, potekala skupščina družbe FMR. Udeležili so se je predstavniki 97,18 odstotkov kapitala družbe oziroma njenih delničarjev z glasovalno pravico. Sklepi pri vseh točkah dnevnega reda so bili sprejeti s tako vsebino, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe.

Objavljeno: |

Družba FMR prav v tem mesecu praznuje 25 let svojega delovanja. Glavni namen ustanovitve družbe je bilo preoblikovanje Kolektorja p.o. v Kolektor d.o.o. Konec leta 1988 je bil namreč sprejet Zakon o podjetjih, ki je prvič v zgodovini povojne Jugoslavije uvedel pojme, kot so delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo in drugi primerljivi inštituti, ohranil pa tudi obstoječe oblike družbenih podjetij. Rok za uskladitev aktov podjetij z novim zakonom je bil konec leta 1991.

Objavljeno: |

Družba FMR je pripravila novinarsko konferenco, s katero naj bi enkrat za vselej končali z objavljanjem neresnic in manipulacij glede poslovanja družbe FMR in predsednika nadzornega sveta družbe Stojana Petriča, v povezavi s podjetji iz Luksemburga. Medijski zapisi, objavljeni v zadnjih letih, so namigovali, da naj bi Stojan Petrič in sodelavci poslovali preko množice podjetij v davčnih oazah, registriranih na eksotičnih lokacijah. Kljub večkratnim pojasnjevanjem, da to ne drži, in objavljenim popravkom v medijih oz. prikazom nasprotnih dejstev s strani družbe FMR, se te navedbe še vedno vsakih nekaj mesecev pojavljajo v medijih. Govorniki na konferenci – predsednik uprave družbe FMR Andrej Kren, Jurij Kleindienst, član nadzornega sveta in nekdanji predsednik uprave družbe FMR, ter Francis Hoogewerf, lastnik družbe Hoogewerf&Cie iz Luksemburga – so pojasnili, kako je prišlo do nakupa družbe Archimede Invest Holding iz Luksemburga in kdo je lastnik Ardavon Holdings Limited in Avondale Nominees Limited.

Objavljeno: |

Danes je družba FMR sklenila nakupno in prodajno pogodbo s Pivovarno Laško o nakupu 100-odstotnega deleža v družbi Delo (DELO). Prodajna pogodba je bila sklenjena z več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije.

Objavljeno: |

Družba FMR je včeraj sklicala novinarsko konferenco, na kateri je pojasnila svojo odločitev za nakup družbe Delo. Pred novinarje so stopili Andrej Kren, predsednik uprave družbe FMR, Nataša Luša, članica uprave te družbe, in predsednik nadzornega sveta družbe FMR Stojan Petrič.

Objavljeno: |

Po petih letih brezplodnega in nesmiselnega pravdanja na okrožnem, višjem in vrhovnem sodišču, ki ga je sprožila manjšinska delničarka družbe FMR – Hidria Fin s svojimi zahtevami po imenovanju posebnih revizorjev za pregledovanje poslov družbe FMR v preteklih petih letih, se je postopek dokončno končal z odločitvijo na Vrhovnem sodišču RS v prid družbi FMR.

Objavljeno: |

Danes je na sedežu družbe v Idriji potekala redna letna skupščina družbe FMR d.d. Udeležili so je je delničarji, ki so zastopali 97,16% kapitala, sprejeli pa so vse sklepe, ki sta jih predlagal uprava in nadzorni svet.

Objavljeno: | novosti

Idrijska družba FMR d. d., ki je junija letos s Pivovarno Laško podpisala pogodbo za nakup vseh delnic družbe Delo, je danes dobila še soglasje Javne agencije RS za varstvo konkurence za sklenitev posla. S tem so izpolnjeni vsi pogoji za veljavnost pogodbe, ki sta jih stranki določili v pogodbi. Posel bo zaključen v naslednjih 10 dneh s plačilom kupnine in prenosom delnic, s čimer bo družba FMR d. d. postala tudi uradno lastnica družbe Delo.

 

Objavljeno: |

Danes je družba FMR s plačilom celotne kupnine in s preknjižbo vseh delnic družbe Delo (DELO) v Klirinško depotni družbi (KDD) z računa prodajalca – družbe Pivovarno Laško na račun kupca tudi uradno postala lastnica družbe Delo. Prodajna pogodba je bila v začetku junija letos sklenjena z več odložnimi pogoji, zadnji izmed njih v obliki soglasja Agencije za varstvo konkurence pa je bil izpolnjen v začetku meseca septembra letos.

Objavljeno: | novosti

Maja letos je bila sklenjena pogodba o prodaji družbe Ascom d.o.o. med prodajalcem, družbo FMR d.d. in kupcem Kolektor Group d.o.o. Idrija. Ker je k transakciji morala dati soglasje Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, je prišlo do spremembe v lastništvu družbe šele danes.