Arhiv novic

Objavljeno: |

Predsednik uprave družbe FMR g. Andrej Kren je konec decembra lani (28. 12. 2012) podpisal izvensodno poravnavo z Republiko Slovenijo, s katero sta podpisnici uredili medsebojne pravice in obveznosti glede najemnega razmerja za poslovne prostore družbe FMR v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 21 v Ljubljani.

Objavljeno: |

Manjšinska delničarka družbe FMR Hidria Fin je v letu 2012 vložila nov predlog za imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve določenih poslov družbe FMR, ki ga je Okrožno sodišče v Novi Gorici oktobra lani deloma zavrnilo, deloma pa zavrglo. Sedaj je to odločitev prvostopnega sodišča potrdilo tudi Višje sodišče v Kopru. Tako je ta postopek pravnomočno končan v korist družbe FMR.

Objavljeno: |

Manjšinska delničarka družbe FMR Hidria Fin je v letu 2011 vložila predlog za imenovanje drugega posebnega revizorja zaradi preveritve določenih poslov družbe FMR, ki ga je Okrožno sodišče v Novi Gorici najprej zavrnilo, ob ponovnem odločanju oktobra lani pa zavrglo. Sedaj je to odločitev sodišča prve stopnje potrdilo tudi Višje sodišče v Kopru. Tako je bil tudi ta postopek pravnomočno končan v korist družbe FMR.

Objavljeno: |

Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje uprava družbe FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, 19. skupščino družbe FMR d.d. Idrija, ki bo v sredo, 26.6.2013, ob 11.00 uri v Hotelu Jožef na Vojkovi ulici 9 v Idriji.

Objavljeno: |

Predstavniki delničarjev družbe FMR d.d. so se danes zbrali na 19. skupščini delničarjev. Prisotnih je bilo 97,90 % delnic z glasovalno pravico. Delničarji so na skupščini FMR podprli vse predlagane sklepe glede sprememb statuta družbe razen enega, ki se je nanašal na pravico sodelovanja delavcev pri upravljanju.

Objavljeno: |

Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje uprava družbe FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, 20. skupščino družbe FMR d.d. Idrija ki bo v ponedeljek, 26.8.2013 ob 11.00 uri v prostorih Hotela Jožef na Vojkovi 9a v Idriji

Objavljeno: |

Predstavniki delničarjev družbe FMR d.d. so se danes zbrali na 20. Redni skupščini delničarjev. Prisotnih je bilo 97,90 % delnic z glasovalno pravico. Delničarji so se na skupščini seznanili z letnim poročilom družbe FMR in skupine FMR za leto 2012, s poročilom nadzornega sveta družbe FMR o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2012, s prejemki uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2012, razdelili so del bilančnega dobička in podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za njuno delo v letu 2012.

Objavljeno: |

V družbi FMR smo se sicer odločili, da na provokacije (ne)odgovornih oseb iz korporacije Hidria v medijih ne bomo odgovarjali, vendar je glede nekaterih v zadnjem mesecu dni izrečenih eklatantnih laži (nazadnje na valovih Radia Odmev in na njihovi spletni strani v prikazu nasprotnih dejstev) vseeno treba vsaj zaposlenim v koncernu Kolektor in obiskovalcem naše spletne strani pojasniti resnico, da ne bi stokrat izgovorjena laž na koncu obveljala za resnico.