Arhiv novic

Objavljeno: | novosti

Konec meseca januarja 2007 smo sprejeli izboljšano ponudbo za odkup vseh delnic družbe VIPA Holding d.d., Nova Gorica, ki jih je imela družba FMR v lasti na dan objave javne ponudbe s strani ponudnika družbe VIPA d.d. Nova Gorica.
Več ...

 

Objavljeno: | novosti

Konec meseca marca so stopila v veljavo določila pogodb, na podlagi katerih bo v naslednjih nekaj mesecih na kupca prenesenih 541.058 delnic banke Abanka Vipa d.d., katerih imetnik je bila do takrat še družba FMR d.d. Idrija.
Več ...

Objavljeno: | novosti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba FMR, d.d., Idrija objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2006.
Več ...

Objavljeno: |

Po vrnitvi s službene poti na Kitajskem, v Južni Koreji in Indiji je Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta FMR d.d. in predsednik uprave koncerna Kolektor, katerega največja posamična lastnica je omenjena idrijska družba za finančni marketing in razvoj, v zvezi z nakupom 38,94 odstotnega deleža s strani Hidrie dal izjavo za koncernov časopis Komunitator, ki bo izšel v četrtek, za STA in TV Slovenijo. Potezo Hidrie je označil za sovražno.